GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantı gündemi

SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ
2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI METNİ
DEĞİŞİKLİK DUYURUSU HAKKINDA
 
Tarih: 7/7/2022
Derneğimizin 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi 22/07/2022 tarihinde (Cuma) saat 13:00’te Dernek Genel Merkezinde yapılacağı, yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 30/07/2022 tarihinde saat 13:00’te Dernek Genel Merkezinde yapılacağı duyurulmuş ise de 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI Noax Hotel Downtown Salonunda Palmiye, Gazi Mustafa Kemal Blv. 275 / A, 33110 Akdeniz/Mersin) adresi olarak toplantı yeri değiştirilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.

SAADET ÖZKAN
SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GENEL KURUL ADRESİ VE TARİHLERİ
BİRİNCİ TOPLANTI​: Noax Hotel Downtown Salonunda (Palmiye, Gazi Mustafa Kemal Blv. 275 / A, 33110 Akdeniz/Mersin)  22/07/2022
İKİNCİ TOPLANTI​​: Noax Hotel Downtown Salonunda (Palmiye, Gazi Mustafa Kemal Blv. 275 / A, 33110 Akdeniz/Mersin)   30/07/2022

GÜNDEM
1. Toplantının açılışı
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu
4. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
5. Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması
6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
8. Faaliyet alanları ve projeler hakkında değerlendirme yapılması
9. Tüzük değişikliği yapılması için yönetim kurulunun önerilerini sunması
10. Önerilen değişikliklerin oylaması
11. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
12. Yeni Denetleme Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
13. Diğer konular ve görüşler
14. Dilek, temenni ve kapanış”