MÜLTECİ ÇOCUKLAR VE SORUNLARI

DİĞER ÜLKELERDEN ÜLKMİZE GELEN ÇOCUKLAR VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

Diğer ülkelerden ülkemize gelen çocukların yaşadıkları sorunlar var mıdır? Bizler bu sorunların neler olduğunu biliyor muyuz?

Verilere göre ülkemizde yaklaşık 1.800.000 yabancı çocuk bulunmaktadır. Bir de bu sayıya dolaylı yollarla giren çocuklar da eklenirse toplam sayısı 2.000.000 milyona yaklaşmaktadır.  UNICEF’e göre ülkemizde yaklaşık 380.000 Suriyeli çocuk vardır. Çocukların sahip oldukları eşit eğitim görme hakkı mevcut durumda en çok sorun yaşanılan alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ülkemizde bulunan çocukların başlıca karşılaştıkları sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Eğitim    %46
 2. Açlık      %16   
 3. Sağlık      %7
 4. Barınma %7
 5. Diğer    %24

 

 

 

 

             Eğitim Sorunu:

UNHRC’nin eğitim raporuna göre; 2016 yılında dünya genelinde 3,5 milyon çocuk okula gidememiştir.  Çocuklar büyüdükçe eğitim engelleri artmaktadır. Türkiye'deki 25 mülteci kampında yaşayan Suriyeli okul çağındaki çocukların yaklaşık %90'ı okula gitmektedir. Ancak bu oran Türkiye'de yaşayan Suriyeli okul çağı çocukların sadece %13'ünü oluşturmaktadır. Okula gidememenin temel nedenleri olarak; kaynakların yetersizliği, eğitim konusunda bilinç eksikliği ve dil engeli olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra çocuk işçiliği, okulların kapasite yetersizliği gibi nedenlerde okula gitmeye engel olmaktadır.

Okula gidemeyen çocuklarda, erken evlilik ve yasal olmayan tehlikeli gruplara katılma riski artmaktadır.  Bu riskler erkek çocukların çalışmasına; kız çocukların ise erkenden evlendirilmesine yol açmaktadır.

 

 

Beslenme Sorunu:

Eğitimden sonraki en büyük sorun Beslenmedir Bu sorun çocukların ailelerinin ekonomik durumu elverişsiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Kamplarında kalmayan çocukların kalanlara göre açlık sınırları daha fazladır. Bunun sebebi kampta kalan çocukların ve ailelerin beslenmelerin kamp imkanları dahilinde sağlanmasından kaynaklıdır.

Sağlık Sorunu

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından Suriyeli insanların öncelikli sağlık sorunları belirtilmiştir.

 • Anemi
 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Ruhsal bozukluk

Çocuklar açısından düşünüldüğü zamanda ise anemi ve ruhsal bozukluklar önde gelen sorunlar halindedir. Ancak kötü yaşam koşulları bağışıklık azalma, kötü hijyen ortamları, beslenme sorunları gibi nedenlerden dolayı da enfeksiyon hastalık riskinin varlığı kaçınılmaz olur. Yapılan araştırmalara göre kamplarda yapılan sağlık başvurularının nerdeyse %90 bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı olduğu belirtilmiştir.

           Barınma Sorunu

Yabancı uyruklu çocukların eğitim ve beslenmeden sonraki diğer büyük sorunu barınmadır. Bu çocukların bir kısmı kamp alanlarında kalırken bir kısmı kamp alanı dışında kalmaktadır. Kamplarda kalmayan çocuklar sağlıksız yerlerde yaşamaktadır. Kamp dışında yaşayan çocukların kaldıkları yerler sağlık ve barınma açısından elverişsiz olan yerlerdir. Barınma sorunu sadece Türkiye’de değil Ürdün, Lübnan gibi ülkelerde bulunan çocuklarda da görünmektedir.

Ayrıca verilerine göre Ürdün ve Lübnan  Türkiye’den sonra en çok yabancı  bulunduran ülkelerdir.

 


Süleyman Ünal

Kaynakça

 

 • Şimşek, D. (2019). Türkiye'de Suriyeli mülteci entegrasyonu: Zorlukları ve olanakları. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi4(2), 172-187.
 • SARVAN, S, & EFE, E. (2020). Suriyeli çocuk mülteciler ve sorunları. E-Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD)9(1), 55-62.