KULLANDIĞIMIZ DİLİN ÇOCUKLARIMIZI CİNSİYETİNDEN DOLAYI SUÇLAYIP ÖRSELEDİĞİNİN FARKINDA MIYIZ?(1)

Cinsiyetçi yaklaşımlar, hem dil hem de medyada yayınlanan haberler üzerinden kız ve oğlan çocuklarını mağdur edebilmektedir. Kültürümüzün temel dil öğelerinden olan atasözleri ve deyimler de cinsiyetçi yaklaşımları ile bu mağduriyeti daha da arttırmaktadır. Çocukların karakter gelişiminde dil ve kültürün etkisi yadsınamaz. Bu sebeple çocukla teması olan her bireyin konuştuğu dile dikkat etmesi gerekmektedir.

1.) Çocuktan GELİN olmaz!

Bir kız çocuğunun evlenmesi haberi çocuk gelin ifadesi ile sunulmaktadır. Çocuk gelin yoktur, zorla evlendirilmiş çocuk vardır!

2.) Kullanılan bazı atasözleri ile kız çocuklarının tüm kabiliyetlerinin arka plana atılarak nesneleştirilmesi ile onların rencide edilebileceği unutulmamalıdır.

-Sessizlik anında “KIZ DOĞDU” demek

-Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün

-Kızını dövmeyen dizini döver

-Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya kaçar ya zurnacıya

3.) Kız çocuklarından alınan verilen ya da değiş tokuş edilen bir nesne gibi bahseden deyimlerden kaçınılmalıdır.

-Kız almak-kız vermek-kız istemek-kız kaçırmak

-Kız beşikte, çeyiz sandıkta

4.) Bazı yetişkin erkeklerin duygularını belli etmemek üzere koşullanmasında çocukken karşılaştığı söylemlerin etkisi çok büyüktür.

-Kız gibi ağlama(Kız cinsiyetini aşağılayarak duyguları köreltir)

-Erkek adam ağlamaz (Ağlama davranışının sadece kadın cinsiyetine ait olduğu fikrini bilinç altına yerleştirir)

5.) Oğlan çocuklarına kişisel mahremiyetini zedeleyecek söylem ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

-Erkektir yapar

-Sünnet törenlerinde “Erkek oldun artık” demek (Çocuğun cinsel organı ile ilgili bir operasyonun abartılı törenlerle, çocuğa padişah kıyafetleri giydirilerek kutsallaştırılması, çocuğun kendini cinsiyeti açısından “seçkin, biricik” hissetmesine neden olabilmektedir.

6.) Oğlan çocuklarına yaşlarının çok üzerinde sorumluluk yükleyen söylemlerden kaçınılmalıdır.

-Oğlum ben yokken annenin, kardeşlerinin namusu sana emanet

-Oğlum bana bir şey olursa ailenin geçimi senin vazifen

7.)Her iki cinsiyetten çocukların yanında kullanmak üzere doğru ifadeleri dilimize yerleştirmeliyiz.

Çocuk Gelin x  Çocuk yaşta yaptırılmış evlilik✓

Bayan x  Kadın✓

Adam x İnsan✓

Bilim adamı x  Bilim insanı ✓

İnsanoğlu x  İnsanlık ✓

Adam akıllı x  Doğru Düzgün ✓

Kız Almak x  Evlilik Onayı Almak ✓

Kız Başına x  Tek Başına ✓

Adamdan Saymak x  Dikkate almak ✓

Sözünün Eri x  Dürüst ✓

Kadın Pilot/Kadın Doktor x  Pilot/Doktor ✓