GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantı gündemi

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 20/03/2021 tarihi saat 13:00'da Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:130 Barbur Apartmanı No:6-Kat:6 Akdeniz/MERSİN adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

GÜNDEM
1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2. İstiklal marşı okunması ve saygı duruşu
3. Başkanın açılış konuşması
4. Divan heyetinin seçilmesi
5. Gelir gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması
6. Yönetim kurulunun ibrası
7. Dernek organlarının seçilmesi
8. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
9. Kapanış